Înscrieri 2018-08-15T12:47:51+00:00
Taxele de participare vor fi achitate dupa afisarea listei finale, pe 15 iunie 2018. Tot atunci, vom afisa numarul de cont unde se va putea face plata.

Anunțuri

Adresăm rugămintea tuturor participanților incluși în propunerile de secțiuni deja afișate să se înscrie individual pe site-ul Congresului, la rubrica Comunicări, urmând etapele indicate pe platformă. Procedura este necesară pentru a completa informațiile despre fiecare participant, referitoare la rezumatul comunicării, cazare, masa etc.

Organizatorii meselor rotunde vor centraliza informațiile legate de participanții propuși (emailuri, cazare, masa) și le vor transmite la adresa de mail a Congresului pana la 30 mai. Participanții la mesele rotunde nu se vor înscrie individual la secțiunea Comunicari.

Potențialii participanți, care doresc să se înscrie la Congres, pot urma procedurile de pe site până la 30 mai. În funcție de titlul propus și de rezumatul lucrării, ei vor fi repartizați la una din secțiunile/modulele deja existente sau vor forma, împreună cu alți participanți, secțiuni/module noi, afișate după 30 mai.

Propuneri de secțiuni

termen limită – 15 aprilie 2018

 • Propunerile vor cuprinde: titlul, o scurtă prezentare a secțiunii (300 de cuvinte), numele organizatorului și afilierea instituțională (organizatorul își va asuma și rolul de moderator), numele a cel puțin trei comunicanți, urmând ca secțiunea să fie completată cu propunerile de comunicări individuale, aflate în aceeași arie tematică.
 • Secțiunile pot cuprinde 3-5 prezentări, încadrabile într-un interval de 90 minute.
 •  Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a confirma propunerea de secțiune și de a contopi, în acord cu organizatorii, secțiunile cu tematică similară.
 • La data de 30 aprilie, Comitetul de Organizare va afișa pe site lista finală a secțiunilor

Propuneri de Mese rotunde

termen limită – 15 aprilie 2018

 • Propunerile vor cuprinde: titlul, o scurtă prezentare a mesei rotunde (200-300 de cuvinte), numele organizatorului și afilierea instituțională (organizatorul își va asuma și rolul de moderator), numele a cel puțin cinci participanți, urmând ca masa rotundă să fie completată cu propunerile de intervenții individuale, aflate în acceași arie tematică.
 • Mesele rotunde pot cuprinde 10 participanți și nu vor depăși un interval de 3 ore.
 • Numărul de participanți și formatul prezentărilor/discuțiilor sunt hotărâte de organizatorul mesei rotunde și trebuie comunicate organizatorilor Congresului.
 • Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a confirma propunerea de masă rotundă și de a contopi, în acord cu organizatorii, masele rotunde cu tematică similară.

La data de 30 aprilie, Comitetul de Organizare va afișa pe site lista finală a meselor rotunde.

Propuneri de comunicări

termen limită – 30 mai 2018

 • Propunerile vor cuprinde: titlul, rezumatul comunicării (200-300 de cuvinte), numele, poziția științifică și afilierea instituțională, email
 • Propunerile de prezentări individuale care pot fi subsumate unor secțiuni tematice deja propuse vor fi incluse în respectivele secțiuni cu acceptul organizatorului de secțiune, al autorului prezentării și în limita timpului disponibil fiecărei secțiuni
 •  Comitetul de Organizare își va rezerva dreptul de a confirma propunerea de comunicare.

La data de 15 iunie, Comitetul de Organizare va afișa pe site lista comunicanților acceptați să participe la Congres.

Click pentru înscriere
Click pentru înscriere
Click pentru înscriere